Новий підхід до вирішення задач комплексної безпеки підприємства.

 Новий підхід до вирішення задач комплексної безпеки підприємства. Новий підхід до вирішення задач комплексної безпеки підприємства. Новий підхід до вирішення задач комплексної безпеки підприємства.

 

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PERCо-S-20
 

Багатофункціональна система для забезпечення і підвищення ефективності роботи промислових підприємств, банків, бізнес-центрів, медичних й освітніх закладів, організацій інших сфер діяльності.

Відмінні особливості
• Об’єднання можливостей систем контролю та управління доступом, охоронної та пожежної сигналізації, відеоспостереження.
• Високий економічний ефект від втілення.
• Надійність і стійкість — робота усіх технічних засобів системи в єдиному інформаційному просторі Ethernet.
• Високий рівень безпеки — забезпечення усіх кордонів захисту підприємства:
стримування, виявлення, оцінка, реагування.
• Оптимальне розподілення задач між технікою і людиною — запобігання впливу людського фактора за рахунок автоматизації процесів управління обладнанням і внутрішнього обліку.
• Комплекс організаційних заходів, які рекомендовані додатково до технічних засобів для їх ефективного використання.
• Гнучка модульна архітектура, що забезпечує вибір необхідного комплекту для потреб конкретного заходу, з можливостями подальшого нарощування і розвитку системи

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ. Модуль обліку робочого часу автоматично складає табель для кожного співробітника за стандартними формами П-12 і П-13. При цьому враховує лише реальну присутність на робочому місці строго в рамках індивідуального графіка роботи: якщо працівник залишав територію протягом зміни, то час відсутності вираховується із загального відпрацьованого часу. І навпаки, якщо працівник затримався довше кінця робочого дня без виробничої необхідності, цей час не буде проставлено в табелі. Разом з тим, модуль дозволяє враховувати час відсутності на робочому місці або перепрацювання, якщо це відбувається на законних підставах — для цього в ПЗ передбачено введення відповідних документів. Система підтримує змінні й гнучкі графіки з врахуванням коректного переходу зміни через 00.00 год.
АВТОМАТИЗАЦІЯ КАДРОВОГО ОБЛІКУ. ПЗ системи забезпечує можливість ведення бази даних персоналу (ПІП, посада, відділ, табельний номер, режим роботи, фотокартка, паспортні дані, перепустка, права доступу) і підтримує імпорт даних співробітників з MS Excel. Можливе оформлення карт доступу у вигляді перепусток з фотокарткою, інформацією про власника перепустки, логотипом фірми.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОСТУПУ ДО ОСОБЛИВО ВАЖЛИВИХ ПРИМІЩЕНЬ. Для доступу в особливо важливі приміщення система передбачає можливість багаторівневої ідентифікації співробітників:
• за принципом «лише вдвох» (вхід в приміщення дозволяється лише у супроводі відповідального працівника)
• контроль доступу з урахуванням відеоідентифікації.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ВІДВІДУВАЧІВ. Система дозволяє керівникові обмежити доступ до кабінету сторонніх осіб під час роботи з важливими документами, проведення нарад або конференцій, а співробітнику, який веде прийом, — упорядкувати вхід відвідувачів до приміщення. За допомогою зручного пульту дистанційного управління можна управляти дверима кабінету, переводячи контролер замка в різні режими: «Відчинено», «Відчинено для одноразового входу», «Контроль», «Нарада», «Зачинено». Ці ж режими можна задавати за допомогою програмного забезпечення, а також використовувати функцію попередньої відеоверифікації відвідувачів. Власник кабінету контролює поточний режим за допомогою внутрішнього блоку індикації с ІЧ-приймачем, що монтується в кабінеті у будь-якому зручному місці (наприклад, над дверима). Для інформування відвідувачів передбачено індикацію на зчитувачі з внутрішнього боку дверей.

Підвищення дисципліни праці співробітників

КОНТРОЛЬ ВЧАСНОГО ПРИХОДУ І ВИХОДУ З РОБОТИ
. Співробітники проходять через прохідну підприємства, використовуючи безконтактні карти доступу як перепустки. Система реєструє всі події, пов’язані з проходами користувачів, і дозволяє отримати звіти про час приходу і виходу кожного співробітника, запізненнях, вихід з роботи раніше часу і т. п. Звіти про порушення трудової дисципліни можуть формуватися за будь-який період часу.

КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ПЕРСОНАЛУ ТЕРИТОРІЄЮ. Для виконання цієї задачі система дозволяє розмежовувати доступ співробітників:
• за об’єктами — дозволено доступ лише у ті приміщення, де співробітник має право перебувати відповідно до своїх службових обов’язків
• за часом — дозволено доступ на об’єкт згідно з годинним графіком карти співробітника
• за статусом — залежно від прав доступу, назначених групі карт, в яку входить карта співробітника: доступ дозволено; доступ дозволено з правом автономної установки/зняття режиму охорони; доступ заборонено.
КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАДАЧ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ. PERCo-S-20 дозволяє підвищити ефективність контролю виконання персоналом службових обов’язків за допомогою підсистеми відеоспостереження «Прозора будівля». Вона включає в себе встановлені в приміщеннях підприємства відеокамери, інформація з яких виводиться на монітор у кабінеті керівника і відповідальних менеджерів. Монітори також можуть бути встановлені в загальнодоступних місцях, що сприяє підвищенню самодисципліни. Може вестися відеозапис подій. Збереження й архівація даних у системі забезпечує при необхідності зручний пошук і перегляд фрагментів відеозапису.

Комплекс організаційних заходів з підвищення ефективності роботи підприємства

При розробці і втіленні системи PERCo-S-20 для виконання задач підвищення ефективності бізнесу рекомендується передбачити комплекс організаційних заходів, враховуючи специфіку підприємства. Це може бути:
• призначення осіб, відповідальних за адміністрування і обслуговування системи
• складання списку співробітників-користувачів системи
• затвердження посадових інструкцій, пов’язаних з використанням системи
• організація автоматизованих робочих місць (АРМ)
• навчання персоналу роботі з системою
• написання інструкцій для співробітників
• написання інструкцій для відвідувачів
• розміщення табличок про ведення відеоспостереження тощо.

  

Статьи
Продукція та послуги «Сатурн» завжди займають лідируючі позиції в галузі/ У 2013 році ПП СКБ «Сатурн-2000» стала першою українською компанією з технічних систем безпеки, яка отримала престижну міжнародну нагороду Global Trade Leaders’ Club «За престиж та якість» (For Image and Quality).